Sıkça Sorulan Sorular

Programda dersler hangi günlerde verilmektedir?

Bu durum öğretim elemanlarının ders durumlarına göre değişmektedir. Dersler, hafta içi ya da hafta sonu olabilmektedir.

 

Programda derslere devam zorunlu mudur?

Evet. Pedagojik formasyon öğrencileri, tıpkı lisans eğitimine devam eden öğrenciler gibi “İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine” tabidir. Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

Yönetmelik için tıklayınız

 

Programda öğrencilerin derslerini alacağı gruplar neye göre belirlenmektedir?

Birinci dönem dersleri için, öğrenciler gruplara otomasyon sistemi tarafından rastgele atanmaktadır.

İkinci dönem dersleri için, gruplar öğrencilerin branşlarına göre belirlenmektedir.

 

Pedagojik formasyon dersleri için bir muafiyet sistemi var mıdır?

Evet. Programa kayıt olan öğrenciler daha önceden alıp başarılı oldukları dersler için muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

 

Programda bir dersten muaf sayılabilmek için sağlanması gereken koşullar nelerdir?

Bir dersten muaf sayılabilmek için öncelikle o dersin veya dengi bir dersin önceden alınıp başarılı olunması şarttır. Ayrıca daha önceden alınan ders ve muaf olmak istenen dersin ders içeriklerinin de birbirine denk olması gerekmektedir.

 

Muafiyet işlemleri için teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Dersin daha önce alındığını gösteren transkript, dersin alındığı kurumdan onaylı ders içeriği belgesi ve muafiyet dilekçesi.

 

Öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olmak mümkün müdür?

Evet. Bu dersten muaf olmak için öğrencinin daha önce ………….. kurumunda ………süreyle çalışmış olması ve bunu ispatlaması gerekmektedir.

 

Öğretmenlik uygulamasının muafiyeti için hangi belgeler gerekmektedir?

SGK’ dan alınmış “hizmet dökümü belgesi”,daha önceden çalışılan kurumdan alınmış “yaptığı işin öğretmenlik olduğunu gösterir belge” ve muafiyet dilekçesi.

 

Kimler öğretmenlik uygulaması dersinden muaf sayılabilir?

Daha önceden bir kurumda öğretmen, öğretici ya da eğitmen olarak çalışan kişiler, diğer koşulları sağlaması halinde ilgili dersten muaf sayılabilir. “Sağlık memuru, ebe, hemşire, imam, müezzin,……..” olarak çalışan kişilerin bu dersten muaf olmaları mümkün değildir.

 

Bir öğrencinin programdaki herhangi bir dersin sınavına katılamaması durumunda tekrar sınava girme hakkı var mıdır?

Mazeretini resmi bir evrak ile (sağlık raporu, görevlendirme belgesi vb.) belgelendiren öğrencilerin, mazeretleri değerlendirildikten sonra vize sınavlarına girme hakkı bulunmaktadır. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmadığı için böyle bir durum söz konusu değildir.

 

Programda ücret İadesi hangi şartlarda kabul edilebilir?

Yükseköğretim kurumunun PFE uygulama esaslarına göre, her ne sebeple olursa olsun ücret iadesi yapmak mümkün değildir.

 

Programda başarısız olunan bir dersi tekrar almak mümkün müdür?

Evet. Başarısız olunan dersler için fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimine dilekçe vermeniz ve ilgili dersin kredisi kadar ücreti bankaya yatırmanız gerekmektedir.

 

Pedagojik formasyon programları, hangi alanlarda ve neye göre açılıyor?

Pedagojik formasyon programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun, Bakanlığa bağlı okullarda öğretmen olarak atanacakların mezun olması gereken lisans programlarıyla aylıkla okutacakları derslere ilişkin karar ve çizelgesi dikkate alınarak açılmaktadır. 2014-2015 öğretim yılından itibaren açılan programlarda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı'nda ve söz konusu kararda güncelleme yapılan Tebliğler Dergisi'nin ilgili sayısında yer alan alanlar dikkate alınacaktır.

 

Pedagojik formasyon programlarına kimler başvurabilir?

Pedagojik formasyon programlarına yukarıda adı geçen kararlarda yer alan lisans programlarının öğrencileri ve mezunları başvurabilir.

 

Açık öğretim fakültelerinin (AÖF) mezunları da pedagojik formasyona başvuru yapabilir mi?

AÖF mezunlarının mezun olduğu programlar, yukarıda adı geçen çizelgede yer alıyorsa-örneğin Türk Dili ve Edebiyatı gibi-bunların mezunları da başvuru hakkına sahip olmaktadır.

 

Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar da pedagojik formasyon programına başvurabilmekte midir?

Yurt dışındaki bazı üniversitelerden mezun olup da alan denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve denklik belgesi alan adaylar da aynı adı taşımak kaydıyla, açılan programlara başvurabilir.

 

Pedagojik formasyon programının kontenjanları neye göre belirleniyor?

Program açılan her üniversite, ilgili alanlardaki kendi lisans programlarını, üniversite dışından başvurabilecek potansiyel adayları ve mevcut öğretmen ihtiyacını göz önüne alarak YÖK tarafından kendilerine verilen toplam kontenjanı alanlara göre taksim etmektedir.

 

Neden her üniversitede pedagojik formasyon programı açılmamaktadır?

Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabilmektedir. Ayrıca eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve bölümü olup da yeterli öğretim üyesi olmayan üniversitelerde ve alanlarda da program açılmamaktadır.

 

Pedagojik formasyon programlarının ücreti neye göre belirlenmektedir?

Programda alınacak ücretler, devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim fakültelerinin 2. öğretim ücretlerine endekslenmiş ve söz konusu öğrenim ücretinin en fazla iki katı olarak belirlenmiştir.

 

Her öğrenci pedagojik formasyon eğitimini kendi üniversitesinde almak zorunda mıdır?

Her öğrenci ya da mezun, kendi öğrencisi veya mezunu olduğu üniversite dışında program açılan başka üniversitelere de başvurabilir. Program açılan her üniversitede toplam kontenjanın bir kısmı, kendi lisans öğrencilerine ayrılırken bir kısmı da dışardan başvuran adaylara ayrılmaktadır.

 

Programa başvurmak isteyen adaylar hangi aşamaları takip etmelidir?

Pedagojik formasyon başvuruları öncelikle https://www.inonu.edu.tr  ve http://formasyon.inonu.edu.tr internet adresinden duyurulmaktadır. Yapılan duyurunun ardından adaylar, duyuruda belirtilen adresi kullanarak online başvuru yapmalıdırlar. Yapılan online başvurunun ardından, başvuran adaylar lisans not ortalamalarına göre (mezunlar için mezuniyet not ortalaması, son sınıf öğrencileri için GANO) sıralanmakta ve her bölüme ayrılan kontenjan kadar ASİL ve YEDEK aday ilan edilmektedir. Ardından öncelikle ASİL, daha sonra gerek görülmesi halinde yedek adaylar kayıt için duyurulmaktadır. Son olarak kayıt için çağrılan adaylar belgeleri ile birlikte kayıt yerine gelerek kayıt işlemlerini tamamlamaktadırlar.

© 2014 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon                                                                    Web Tasarim @byToman